Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Teplička nad Váhom